SIA „GaCo”
Reģistrācijas numurs: 40003333684
PVN numurs:  LV 40003333684
Juridiskā adrese: Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002
Dibināts:   1997. gada 18. marts
Valdes loceklis:   Gatis Kidals

Kontaktējieties ar mums kā ērtāk jūsu situācijā:
 - zvaniet    +371 67408260
 - sūtiet faksu   +371 67408259
 - izmantojiet elektronisko pastu gaco@gaco.lv
 - atbrauciet uz mūsu biroju  Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002 ( skatīt karti )
 - aiciniet pie sevis vai uz pasākumam ieplānoto vietu